ជញ្ជាំងម៉ាស៊ីនបំពង់ corrugated នេះពីរដង HDPE / ន្ដថាក្រុមហ៊ុន PVC

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!